logo

sko 1

SKO, Confiné style, 2020

 

>>> NL naar beneden scrollen / ENG scroll down

 

FR

L’Atelier 34zero Muzeum présente SKO par une exposition monographique et rétrospective sur l’évolution de ses créations. Jettois d’adoption, l’artiste déjà connu dans la commune par sa participation aux Parcours d’artistes et par ses expositions personnelles à la Maison communale, nous présente une sélection d’œuvres aux tonalités pop et vintage, peuplées des visages du fameux jouet pour enfants.

Je vous invite cordialement à partir du 9 janvier 2021 à 12h.

Pour vous accueillir, comme toujours, des spécialités gustatives jetto-polonaises vous seront proposées, accompagnées de bières catholiques belges et diverses vodkas des Carpates.

Nous vous accueillons avec tout le respect sanitaire et vous pouvez également prendre un verre culturel à emporter.

Entrée : 5€

Amicalement et culturellement,
Wodek
Président-concierge


NL

Het Atelier 34zero Muzeum presenteert SKO met een monografische en retrospectieve tentoonstelling over de evolutie van zijn creaties. De Jetse kunstenaar is reeds bekend in de gemeente door zijn deelname aan het Artiestenparcours en zijn eigen tentoonstellingen in het gemeentehuis, Wij presenteren een selectie van werken die gekenmerkt worden door de gezichten van het beroemde kinderspeelgoed en het gebruik van populaire en vintage tinten

Ik nodig u van harte uit vanaf 9 januari 2021 om 12:00 uur.

Om jullie te verwelkomen worden, zoals altijd, Jetto-Poolse specialiteiten aangeboden,
vergezeld door Belgische trappisten en verschillende Karpatische wodka's.

We verwelkomen u in alle veiligheid en u kunt ook een cultureel drankje meenemen.

Toegangprijs van de opening: 5 €.

Vriendelijke en culturele groeten,

Wodek
Voorzitter-Conciërge
UK

Atelier 34zero Muzeum honours SKO with a monographic and retrospective exhibition on the evolution of his creations. Jettois by adoption, the artist already known in town through his participation in Parcours d’artistes and through his personal exhibition at the Town Hall, presents a selection of works in pop and vintage tones, populated by the faces of the famous children's toy.

I invite you from 9 January 2021 at 12:00.

To welcome you, as always, you will be offered jetto-polish gustatory specialities,
accompanied by Belgian Catholic beers and various Carpathian vodkas.

We welcome you with all due respect for health and you can also have a cultural drink to take away.

Entrance price : 5€.

Friendly and cultural,
Wodek
President-Concierge

    sko 2 sko 3 sko 4
 sponsors