Het Atelier 34zero Muzeum is een onafhankelijk kunstencentrum dat in 2014 opgericht is. Het herrees uit de as van het Atelier 340 Muzeum. Zijn belangrijkste roeping is de studie en promotie van de beeldhouwkunst en de driedimensionale kunst, zowel in België als in het buitenland.

Atelier 34zero Muzeum organiseert 3 tot 4 tentoonstellingen per jaar in eigen ruimtes evenals evenementen extra muros. Drie types tentoonstellingen worden gerealiseerd: thematische, vergelijkende of confronterende, en persoonlijke (retrospectieven). Deze gaan gepaard met de uitgave van kwaliteitsvolle, viertalige, rijk geïllustreerde catalogen evenals postkaarten.

Atelier 34zero Muzeum herbergt ook een documentatiecentrum dat gespecialiseerd is in hedendaags beeldhouwwerk en een Werkgroep Steen.

Speciale aandacht gaat naar de relatie tussen kunstenaar en materiaal; naar de manier waarop het materiaal het concept beïnvloedt, waarop het deelneemt aan het tot stand komen van het werk, of door het werk gegijzeld wordt.

Parallel met de tentoonstellingen bouwt Atelier 34zero Muzeum een kunstcollectie op als geheugen van voorbije activiteiten en als handleiding bij verder onderzoek. Tijdens het schooljaar worden er speciale kinderateliers georganiseerd met de bedoeling hen vertrouwd te maken met de beeldhouwpraktijk. De resultaten worden regelmatig tentoongesteld. Verder worden er conferenties, debatten, en videoprojecties georganiseerd die het aanbod aan activiteiten vervolledigen.

De gebouwen zijn momenteel in renovatie. Bij voltooiing zullen de verschillende activiteiten elk over hun eigen ruimte beschikken. Naast een boekenwinkel, gespecialiseerd in nieuwe en tweedehands boeken over hedendaagse beeldhouwkunst, zal er een café-restaurant zijn dat dienst doet als nachtelijke kunstgalerij en minibibliotheek met gratis toegang, een videoprojectie ruimte, …

atelier34zero_plan